Tuesday, July 26, 2016

WEDNESDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 13:44-46. NAKAPLAGAN NA BA NATO ANG GINGHARIAN SA DIOS? Ang “Gingharian sa Dios” mao ang usa ka kahimtang sa kinabuhi diin ug kanus-a ang kabubut-on sa Dios maoy gisunod sa mga tawo. Ang duha ka sambingay ni Kristo nagsaysay mahitungod sa duha ka tawo nga mosugot mawad-ag katigayonan aron lamang maangkon ang bahandi ug mutya nga ilang nakaplagan. Ingon ani ba usab kabililhon ang Gingharian sa Dios para kanato? Makatubag kita’g “Oo” kon makamao na kitang magsakripisyo para sa kaayohan sa uban. Pananglitan, mosugot kita nga mogamay ang ginansya aron makahatag og saktong sweldo sa mga empleyado, o makuhaan og tinigum aron itabang sa kabos nga masakiton. Si William Law nag-ingon: “If you have not chosen the kingdom of God first, it will, in the end make no difference what you have chosen instead.”

No comments: