Thursday, July 14, 2016

FRIDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 12:1-8. UNSA MAY MAS BILILHON, ANG PAGDALA OG HALAD DIHA SA TEMPLO O ANG KALOOY PARA SA ISIGKATAWO? Ang mga Pariseo nailhan sa ilang pagkamatinumanon sa balaod ni Moises. Nag-una sila sa pagrespeto sa Adlaw'ng Igpapahulay ug sa pagdala’g halad nga mananap didto sa templo. Apan nganong gisaway man sila ni Hesus? Kini tungod kay ang ilang pagtuman sa balaod wala makahimo nilang maloloy-on; nahimo hinoon silang mahukmanon sa isigkaingon. Gipahimangnoan sila ni Hesus pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan: “Dili ako gusto'g mga halad nga mananap, kondili kalooy.” Pinaagi ning ebanghelyo, kita gitudloan sa kabililhon sa kalooy nga atong ipakita sa isigkatawo. Kon kita madasigong magdala’g halad ngadto sa altar sa Dios, labi pa unta kitang madasigong magdala’g tabang ngadto sa mga nanginahanglan.

No comments: