Wednesday, July 13, 2016

THURSDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 11:28-30. UNSA MAY MAKAPAGAAN SA YUGO NGA IPAPAS-AN NI KRISTO KANATO? Ang yugo ni Kristo sayon ug gaan tungod kay ang nagsugo kanato sa pagpas-an niini malumo man og kasingkasing; dili mapahitas-on ug dili masuk-anon. Ang Dios makasabot sa atong katakos; makamao siyang magpasensya kon kita maglisod; ug andam siya nga motabang kanato sa pagdala sa yugo kon kita mosangpit kaniya. Dugang pa niana, ang yugo ni Kristo sayon ug gaan tungod kay kini ipapas-an man uban sa gugma. Paalagaron kita nga mahigugmaon; pasimbahon kita sa kinasingkasing; ug patabangon kita nga dili mag-apas og bayad. Ang trabaho ug kasugoan nga tumanon uban sa gugma mahimo nga sayon ug gaan. Matod pa ni Katherine Graham, “To love what you do and feel that it matters – how could anything be more fun.”

No comments: