Saturday, July 9, 2016

TUESDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 11:20-24. GIHATAGAN BA NATO’G BILI ANG MGA LIHOK SA GINOO DIHA SA ATONG KINABUHI? Gikasab-an ni Hesus ang katawhan sa Corasin, Betsaida ug Capernaum tungod sa ilang paghatag og gamay’ng bili sa mga milagro nga iyang gihimo. Nagpadayon sila sa pagkadaotan ug wala magpakitag interes nga mobalik sa Dios. Tungod niini, giingnan sila ni Hesus nga mas malooy pa ang Dios sa katawhan sa Tiro, Sidon ug Sodoma kaysa kanila. Matag karon ug unya, adunay mga milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi – bata nga mahimugso, trabaho nga madawat, sakit nga maayo, relasyon nga mauli, gugma nga bati-on, ug uban pa. Si Albert Einstein nag-ingon: “There are only two ways to live your life. You can live as if nothing is a miracle or you can live as if everything is a miracle.” Hinaot nga ang ikaduha maoy atong pili-on.

No comments: