Sunday, July 31, 2016

MONDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 14:13-21. UNSA MAY ATONG MAHIMO ARON PAGTABANG SA UBAN NGA NAGLISOD? Atubangan sa daghang mga problema sa kinabuhi – kapobrehon, sakit, druga ug uban pa – daghan kanato mopiyong nalang sa mga mata. Moingon kita, “Unsa may atong mabuhat nga kabos ra man ta?” Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga bisan unsa ka gamay ang anaa kanato, kon kini atong ipaambit ug pabendisyonan sa Ginoo, makatabang na’g dako sa isigkatawo. Ato kining mapamatud-an diha sa atong kasinati-an. Ang mga pobre nga magkahiusa pagpaambit sa ilang panahon ug katakos pwede nga makahimo’g balay alang sa ilang kauban nga mga kabos. Sakto si Howard Zinn sa pag-ingon: “We don’t have to engage in grand, heroic actions to participate in the process of change. Small acts when multiplied by millions of people can change the world.”

No comments: