Monday, August 1, 2016

TUESDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 14:22-36. KINSA MAY MAGHATAG KANATO’G KUSOG PANAHON SA KALISOD? Sa pagmando ni Hesus, si Pedro nakalakaw sa tubig taliwala sa kusog nga unos ug dagkong mga balod. Apan wala madugay, si Pedro nisugod sa pag-unlod tungod kay ang iyang panan-aw nibiya kang Hesus ug didto na napunting sa nagpungasi nga hangin. Niunlod si Pedro sa dihang siya giharian dili na sa pagsalig kondili sa kahadlok. Ingon usab niini ang mahitabo sa atong kinabuhi. Kon mawad-an kita’g pagsalig, o kon makalimot kita nga kontrolado sa Dios ang tanan, mounlod kita sa atong nahimutangan. Apan kon magpabilin kitang masaligon sa Dios, walay bagyo o problema nga makapaunlod kanato. Sakto ang giingon ni Haruki Murakami: “When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm is all about.”

No comments: