Sunday, August 21, 2016

MONDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 1:26-38. UNSA MAN NGA MATANG SA PAGKA-RAYNA SI MARIA? Si Maria gitawag nga rayna tungod sa iyang pagka-inahan sa Anak sa Dios. Si Hesus, nga maoy hari sa tanang hari, nagpuyo og ordinaryong kinabuhi. Ang iyang pagka-hari gidayandayanan sa mga hiyas sa pagkamapaubsanon ug pagkamaalagaron. Ingon usab niini ang atong makita ni Maria. Ang iyang “pagkabulahan sa mga babayeng tanan” wala makapadako sa iyang ulo. Nasayod si Maria nga siya sulugoon lamang sa Dios, ug tungod niini, nagpabilin siyang mapaubsanon ug maalagaron. Siya ang nagmatuod sa giingon sa iyang Anak: “Si bisan kinsa kaninyo nga gustong mahimong dako, kinahanglan mag-alagad sa tanan.” Sakto ang giingon ni Martin Luther King, Jr.: “Not everybody can be famous but everybody can be great because greatness is determined by service.”

No comments: