Thursday, August 4, 2016

FRIDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 16:24-28. UNSA MAY MAHITABO SA TAWO NGA DILI MAKAMAONG MODUMILI SA KAUGALINGONG KAILIBGON? Ang kalaog nahimong kabahin sa samarang kinaiyahan sa tawo human matintal si Adan ug Eba. Tungod kay kini dili man apil sa unang plano sa Dios, ang kalaog magdala’g kadaot sa tawo. Pananglitan, ang tawo nga magpalabi’g kaon og tambok sa baboy maluya ug masakit. Ang tawo nga magpatuya’g inum og bino masakit usab. Aron magpabiling himsog ang lawas, kinahanglan ang pagdisiplina ug pagpugong sa kaugalingon. Bisan ang atong espirituhanong kinabuhi madaot usab kon kita laog kaayo. Ang kanunay’ng paghunahuna sa mga kalibotanong butang maoy makaguba sa atong relasyon sa Dios ug sa isigkaingon. Nindot ang pahimangno sa ebanghelyo: “"For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?”

No comments: