Thursday, August 25, 2016

THURSDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 24:42-51. ANDAM BA KITA SA PAG-ABOT SA ATONG KAMATAYON? Kasagaran kanato dili andam; ang uban wala gani magplano nga mangandam. Daghan ang dili ganahan mag-estorya sa reyalidad sa kamatayon tungod kay giisip nila kini nga “taboo” o butang nga dili angay’ng hisgotan. Aduna usay patoo-too nga kon ang tawo maghisgot og kamatayon, madali ang iya mismong kamatayon. Dili kini tinuod. Ang ebanghelyo karon nagtudlo nga ang kamatayon usa ka reyalidad nga angay’ng atubangon, dili ilimod; pangandaman, dili baliwalaon. Ang ebanghelyo naghulagway sa kamatayon sama sa kawatan tungod kay muabot kini sa panahon nga wala nato damha. Busa, gihagit kita nga mag-andam kanunay sa pag-abot niini. Adunay panultihon, “By failing to prepare, you are preparing to fail.” Hinaot nga dili kini mahitabo kanato.

No comments: