Wednesday, August 17, 2016

THURSDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 22:1-14. UNSA MAN NGA BISTI ANG ATONG ISUL-OB SA PAGTAMBONG SA KOMBIRA SA DIOS? Ang Kristohanong kinabuhi gihulagway sa sambingay isip usa ka dakong kombira sa kasal. Ang Dios Amahan mao ang hari nga nagdapit og mga tawo nga motambong sa kasal sa Iyang Anak nga mao si Kristo. Ang pag-apil sa maong kombira ikalipay pag-ayo sa Hari; ang pagbalibad maghatag kaniya’g dakong kasubo. Kon kita moduyog sa kombira, gilauman kita nga magsul-ob og saktong bisti. Ang bisti nga gipasabot dinhi dili materyal kondili espiritwal. Si San Pablo nagdasig: “Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness and patience...above all, love” (Col 3:12). Ang “bisti sa kasal” diay mao ang mga mithi sa ebanghelyo nga angay natong huptan aron masinati ang kalipay sa pagpakig-uban sa Dios ug sa Iyang katawhan.

No comments: