Monday, August 8, 2016

MONDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 17:22-27. ANGAY BA KITANG MOHATAG OG SAKTONG BUHIS NGADTO SA PANGAGAMHANAN? Ang ideya sa pagbayad og buhis gimugna para sa kaayohan sa bagang katawhan. Ang pundo nga matigom gikan sa buhis sa mga tawo gamiton sa pangagamhanan alang sa paghatag og maayong serbisyo sa katilingban. Tungod kay si Hesus Anak man sa Dios, wala na unta siyay labot sa obligasyon sa buhis. Apan gipili niya ang paghatag og buhis ngadto sa nagdumala sa templo alang sa kaayohan ug kalamboan sa tanan. Kon atong sabton og maayo, ang pagbayad og saktong buhis maoy usa ka pamaagi sa paghigugma sa mga silingan, ilabina sa mga kabos ug nanginahanglan. Si Alain de Botton nag-ingon: “Paying tax should be framed as a glorious civic duty worthy of gratitude – not as a punishment for making money.”

No comments: