Sunday, August 28, 2016

MONDAY OF THE 22ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 4:16-30. UNSA MAN ANG MISYON SA MGA KRISTIYANO KARONG PANAHONA? Pinaagi sa bunyag, kita gidihogan aron ipadayon ang misyon ni Kristo, nga karon nagpabilin nga susama niini: Pagdala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabos, mga binilanggo, mga buta, mga nilutos ug sa tanan nga may panginahanglan. Si Santa Teresa sa Avila nagtudlo nga ang Ginoo walay laing gisaligan sa kalibotan kondili kita: “Si Kristo, sa kalibotan karon wala nay lawas kondili ang imoha, wala nay kamot kondili ang imoha. Imoha ang mga mata nga iyang gamiton sa pagtan-aw sa kalibotan uban sa kalooy. Imoha ang mga tiil nga iyang gamiton sa paglakaw ug pagbuhat og maayo.” Ang mga Kristiyano diay adunay misyon sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa matag tawo nga ilang ikahinagbo ug ikaila karong higayona.

No comments: