Saturday, August 27, 2016

SATURDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 25:14-30. UNSA MAY ATONG BUHATON SA MGA TALENTO NGA GIHATAG KANATO SA DIOS? Ang Sambingay nagtudlo nga ang katawhan gihatagan sa Dios og lain-laing mga talento. Ang Dios malipay kon atong gamiton ug palamboon ang iyang hinatag nga mga talento; masuko Siya kon kini ato lang pakatulgon. Pinaagi sa Sambingay gidasig kita sa pag-ila sa atong tagsatagsa ka mga abilidad ug kaantigohan, ug sa paggamit niini alang sa pag-alagad sa uban. Ang saktong paggamit sa mga talento maoy usa ka paagi sa pagpasidungog sa Dios. Dili importante kon unsa ang matang ug gidaghanon sa mga talento ang anaa kanato. Ang mahinungdanon nga ato kining gigamit para sa kaayohan sa katawhan sa Dios. Adunay nag-ingon: “Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God.”

No comments: