Friday, August 26, 2016

FRIDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 25:1-13. UNSA MAN NGA PAGPANGANDAM ANG ATONG PAGAHIMOON ALANG SA PAG-ABOT SA GINOO? Ang lampara maoy simbolo sa atong pagtoo; samtang ang lana maoy simbolo sa atong mga maayong buhat. Ang pagtoo nga walay buhat usa ka patay'ng pagtoo, sama nga ang lampara nga walay lana dili makasiga. Aron maandam kita sa pag-abot sa Ginoo, atong sundon ang mga maalamong dalaga diha sa sambingay. Bisan nalangan pag-abot ang pamanhonon, ang mga maalamong dalaga wala maproblema tungod kay daghan sila’g dala nga lana. Sa samang paagi, atong padaghanon ang atong dalang lana, nga sa laing pagkasulti, ang atong mga maayong buhat, aron sa pag-abot ni Kristo maabtan kita nga may igong kahayag. Adunay nindot nga panultihon: “A drop of good deed can become an ocean if you do it constantly.”

No comments: