Wednesday, August 10, 2016

THURSDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 18:21-19:1. NGANONG KINAHANGLAN MAN KITANG MAGPASAYLO SA MGA NAKASALA KANATO? Usa sa mga hinungdan niini mao ang atong kaugalingong kaayohan. Sa atong pagpasaylo, atong gihatagan og kagawasan dili lang ang tawo nga nakasala kanato kondili ang ato usab nga kaugalingon. Ang tawo nga dili makamaong magpasaylo mahimong binilanggo sa mapait nga kagahapon ug tungod niini dili siya makapadayon nga malinawon sa iyang kinabuhi. Mahimo siyang masuk-anon ug mahukmanon. Si Kristo nagsugo sa mga tinun-an sa pagpasaylo sa isigkaingon dili lamang sa pipila ka higayon kondili sa tanang panahon. Siya nga Ginoo nasayod nga ang sekreto sa malipayong kinabuhi anaa sa kasingkasing nga mapasayloon ug malinawon. Sakto ang giingon ni Tony Robbins: “Forgiveness is a gift you give yourself.”

No comments: