Thursday, August 11, 2016

FRIDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 19:3-12. NGANONG GIDILI MAN ANG DIBORSIYO SA SIMBAHANG KATOLIKO? Ang kaminyoon sa Simbahan dili lang usa ka kontrata, kondili sakramento nga maghulagway sa gugma sa Dios ngadto sa Iyang katawhan. Ang gugma nga gipakita ni Kristo mapasayloon ug walay katapusan. Sa samang paagi, ang magtiayon gitawag nga maghigugmaay sa usag-usa, bisan sa ilang pagkatawhanon, ug hangtod sa kamatayon. Sa ilang pagpakasal, gawasnon silang nanumpa nga higugmaon nila ang usag-usa “bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kahamugaway o kapit-os, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag” kanila. Someone asked a married couple: “How did you manage to stay together for 65 years?” The woman replied: “We were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away.”

No comments: