Saturday, August 13, 2016

SATURDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 19:13-15. UNSA MAY KALAINAN SA MAGBINATA UG SA MAGPAKABATA? Ang magbinata ingon ani: Mangayo ka sa Dios bisan unsay imong ganahan. Kon ihatag ang imong gipangayo, daygon nimo ang Ginoo; kon dili, mangluod ka ug mohunong na sa pag-ampo. Maayo ka sa mga tawo nga magdayeg nimo ug mosunod sa imong gusto. Apan, masuko ka ug makigbungol sa mga tawo nga dili mosunod sa imong hunahuna ug plano. Samtang ang magpakabata ingon ani: Mitubo ka ug miasenso, apan nagpabilin kang mapaubsanon ug masaligon sa Ginoo. Adunay mga tawo nga imong gikasumpaki, apan dili ka magdumot ug dali rang magpasaylo. Ang magpakabata, dili ang magbinata, maoy gustong ipasunod kanato ni Kristo. Sakto ang nag-ingon, “While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about.”

No comments: