Thursday, August 18, 2016

FRIDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 22:34-40. UNSA MAY GIPASABOT SA SUGO, “HIGUGMAA ANG DIOS SA TIBUOK MONG KALAG, KASINGKASING, UG HUNAHUNA? Ang atong paghigugma sa Dios kinahanglan tininuod ug todo-todo, dili medya-medya. Dili maayo nga higugmaon nato siya sa pulong lamang, dili sa buhat. Dili sakto nga higugmaon nato siya sa sulod sa simbahan lamang, dili na sa gawas. Ug dili usab angayan nga higugmaon lamang nato siya sa adlaw’ng Domingo, dili sa Lunes kutob Sabado. Kon gihigugma nato ang Dios sa tinuoray, ato usab nga higugmaon ang tanan nga iyang gibuhat sama sa kinaiyahan, mga moral nga balaod, ug labaw sa tanan, mga tawo nga gihimo niya sa Iyang hulagway ug kasamahan. Adunay nindot nga pahinumdum nga nagkanayon: “Jesus didn’t save us halfway. We shouldn’t serve him halfway.”

No comments: