Wednesday, August 31, 2016

THURSDAY OF THE 22ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 5:1-11. ASA MAN KUTOB ANG ATONG PAGSALIG SA DIOS? Naningkamot ka pag-ayo, gibuhat nimo ang tanan, unya napakyas gihapon. Kon kini ang mahitabo, daghan ang mawad-ag gana, mohunong sa pagpaningkamot, ug modawat na lang sa kapakyasan. Apan lahi ang gipakitang ehemplo ni Pedro. Wala siyay nakuhang isda sa tibuok gabii niyang pagpangisda, apan wala siya nahutdi’g paglaum. Sa dihang gidapit siya ni Hesus sa pagtaktak og usab sa iyang pukot, nisugot siya ug tungod niini, nakuha niya ang daghan kaayong mga isda. Si Thomas Edison nag-ingon: “Many of life’s failures are men who did not realize how close they were to success when they gave up.” Dili gyod kita angay’ng mawad-ag paglaum. Sama kang Pedro, mopadayon kita sa pagpaningkamot ug mosalig sa panabang sa Ginoo. 

No comments: