Thursday, September 1, 2016

FRIDAY OF THE 22ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 5:33-39. UNSA MAY GIPASABOT SA GIINGON NI HESUS, “WALAY TAWO NGA MAGSULOD OG BAG-ONG BINO DIHA SA MGA DAANG SUDLANAN NGA PANIT”? Ang bag-ong bino mao ang mga pagtulon-an ni Hesus nga maghatag og tinuod nga kalipay sa mga tawo nga mosunod niini. Ang daang sudlanan mao ang naandang panghunahuna ug kasingkasing.  Ang mga Pariseo ug magtutudlo sa Balaod naglisod sa pagsabot ug pagdawat kang Hesus tungod kay nagpabilin man sila sa ilang naandang paagi sa pag-ila ug pagsimba sa Dios. Kasagaran kanila naghunahuna nga ang Dios layo sa tawo, daling masuko ug gahing magpasaylo. Apan dili ingon niini ang Dios nga gipaila kanato ni Hesus. Siya ang katumanan sa giingon sa Salmista: “The Lord is good; His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations.”

No comments: