Tuesday, September 13, 2016

EXALTATION OF THE CROSS


JUAN 3:13-17. UNSA MAY MENSAHE SA KAPISTAHAN SA SANTA KRUS? Ang krus nahimong hulagway sa labing dako ug walay kinutobang gugma sa Dios. Didto sa krus sa Kalbaryo, gisakripisyo ni Hesus ang iyang kinabuhi aron iyang mabayran ang mga sala sa tawo. Ang krus, nga instrumento sa pagsilot ug simbolo sa kamatayon, gihimo ni Kristo nga instrumento sa pagluwas ug simbolo sa kinabuhi. Ang inilang teologo nga si Hans Urs Von Balthasar nag-ingon, “It is to the Cross that the Christian is challenge to follow his Master: no path of redemption can make a detour around it.” Busa, hinumduman nato nga walay laing agi-anan padulong sa langit kondili ang dalan sa Krus nga gisubay ni Kristo. Kini ang dalan sa pagkamasinugtanon sa Dios, pagkamapaubsanon sa kaugalingon, ug pagkamaalagaron sa isigkaingon.

No comments: