Monday, September 19, 2016

TUESDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 8:19-21. KINSA MAN ANG MGA TAWO NGA GITAWAG OG “NOMINAL CHRISTIANS” O “KRISTIYANOS SA NGALAN LAMANG”? Kasagaran, isipon nato nga “nominal Christians” ang mga tawo nga nabunyagan apan dili mosimba, o kaha nihunong na sa pagsulod sa Simbahan. Wala nato masabti nga bisan ang mga tawo nga kanunay’ng magsimba o mag-ampo pwede gihapong tawgon nga “Kristiyanos sa ngalan lamang” kon sila wala magpuyo sa mga hiyas nga gitudlo ni Kristo. Si Hesus miingon: “Ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa Pulong sa Dios ug magtuman niini.” Sa ato pa, diha lamang sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios kita mahimong sakop sa pamilya ni Hesus ug mahimong tinuod nga mga Kristiyanos. Adunay nag-ingon, “The devil doesn’t care if you go to church or read the bible, as long as you don’t apply it to your life.”

No comments: