Sunday, September 11, 2016

MONDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

LUKAS 7:1-10. UNSA MAY ATONG PAGBATI SA MGA TAWO NGA DILI SAMA KANATO’G PAGTOO O ESTADO SA KINABUHI? Si Hesus nakadayeg sa usa ka Romanhong opisyal tungod sa iyang nindot nga batasan. Usa siya ka hentil ug walay pagtoo sama sa mga Hudiyo, apan aduna siyay dakong pagtahod sa nasod sa Israel ug nagtabang siya sa pagtukod og mga balay-ampoanan para sa mga magtotoo. Dugang pa niini, ang maong opisyal nagpakita og talagsaong pagtagad sa iyang sulugoon nga himalatyon. Siya mismo ang nangaliyupo kang Hesus alang sa kaayohan sa maong katabang. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpakita’g kaayo sa mga tawo nga lahi kanato’g tinoohan ug kahimtang. Adunay nag-ingon: “Treat everyone with kindness and respect, even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are.”


No comments: