Saturday, September 24, 2016

SATURDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIMELUKAS 9:43-45. NGANONG ANGAY MANG ATUBANGON ANG KAMATUORAN? Human gipanagna ni Hesus ang iyang umaabot nga pag-antos ug kamatayon, ang mga tinun-an nabalisa pag-ayo. Apan wala sila mangutana kabahin niini tungod kay nahadlok man sila. Dili nila gustong dawaton ang kamatuoran mahitungod sa umaabot nga pagpanglutos. Dili ba ingon usab kita niini? Talikdan nato ang kamatuoran. Mahadlok kitang mahibalo sa atong sakit ug tungod niini, dili kita magpadoktor. Mahadlok kitang masayod sa atong kahuyang ug tungod niini dili kita maminaw sa isulti sa uban. Si Hesus nag-ingon: “The truth will set you free.” Pinaagi sa kamatuoran, ang tawo masayod kon unsay angay niyang buhaton o usbon sa kaugalingon. Adunay nag-ingon: “What you deny or ignore, you delay. What you accept and face, you conquer.”

No comments: