Thursday, September 15, 2016

OUR LADY OF SORROWS


JUAN 19:25-27. UNSA MAY BILI SA MGA KASAKIT SA KINABUHI? Ang kasakit usa ka kasinatian nga maghatag og kabug-at sa kinabuhi, apan gitugotan sa Ginoo. Kalipay ug kasakit – anaa man kining duha sa atong kinabuhi. Usahay, maghunahuna kita nga mas maayo unta kon puro lamang kalipay ang atong masinati. Apan, dili kini mahitabo samtang anaa pa kita ning kalibotan. Lisod nato sabton ngano nga itugot sa Ginoo nga mag-antos ang tawo, apan siya mismo ug ang iyang inahan nga si Maria nakasinati og munamunang kasakit. Gipakita kanato ni Hesus ug Maria nga ang kasakit mahimong bililhon kon kini dawaton tungod sa gugma. Ug kon ang kasakit atong ihalad sa Dios, magdala pa kinig kaluwasan kanato ug sa uban. Si Khalil Gibran nag-ingon: “Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars.”

No comments: