Thursday, September 15, 2016

FRIDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 8:1-3. NGANONG ANGAY MANG RESPETOHAN ANG KABABAYENHAN? Si Hesus naghatag sa mga babaye og susamang pagtahod nga iyang gihatag sa mga lalaki. Sa ebanghelyo adunay mga babaye nga nag-uban kang Hesus sa iyang ministeryo publiko. Kini nagpakita nga ang mga babaye adunay aktibong papel sa pagtukod sa Gingharian sa Dios. Sukwahi kini sa kultura sa mga Hudiyo sa iyang panahon nga nag-isip sa mga babaye nga ubos nga sakop sa katilingban. Ang ehemplo ni Hesus maghagit kanato sa pagtahod sa mga kababayenhan ug pag-ila sa ilang bililhong papel sa Simbahan. Si San Juan Pablo Dos nag-ingon: “It is the duty of every man to uphold the dignity of every woman.” Matag higayon nga daoton sa tawo ang dignidad sa mga kababayenhan, tabla ra nga iyang gipakaubos ang iyang kaugalingon ug ang iyang bokasyon (Mulieris Dignitatem, 10).

No comments: