Monday, September 12, 2016

TUESDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 7:11-17. UNSA MAY ATONG BUHATON ATUBANGAN SA KALISOD UG KAGUL-ANAN SA UBAN? Gikahinagbo ni Hesus ang mga tawo nga nagdala’g patay’ng lawas sa batan-ong lalaki. Sa dihang nakita ni Hesus ang inahan sa namatay, natandog pag-ayo ang iyang kahiladman. Gibati siya’g dakong kalooy tungod kay ang maong babaye biyuda, nga sa ato pa, namatyan na’g bana, unya karon, nawad-an na usab og bugtong anak. Gihikap ni Hesus ang lungon ug gibanhaw niya ang patay pinaagi sa pag-ingon, “Dong bangon!” Kining maong hitabo nagpakita kanato sa kasingkasing sa Dios, nga buot makighiusa sa kasakit sa uban ug molihok aron paghatag og kinabuhi ug kaayohan. Kita gidasig sa pagpakita’g susamang kalooy ug buhat para sa silingan. Adunay nag-ingon, “A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal.”

No comments: