Wednesday, September 21, 2016

THURSDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:7-9. UNSA MAY KAHIMTANG SA ATONG TANLAG – MALINAWON UG MALIPAYON BA, O GUBOT UG MAHADLOKON BA HINOON? Ang ebanghelyo nagsaysay sa usa ka hari nga gihasol sa iyang tanlag. Si Herodes maoy nagpapatay kang Juan nga Magbubunyag, ang tawo nga ningbarog sa kamatuoran ug nagsaway sa iyang relasyon kang Herodias, nga asawa sa iyang igsoon. Ang tanang matang sa sala – pagpatay, pagpanapaw, pagpanikas, pagpangawat, ug uban pa – makabalisa sa konsensya. Kon dili nato kini basolan o ikumpisal sa pari, dili mahapsay ang atong kinabuhi. Adunay panultihon nga nag-ingon, “There is no pillow so soft as a clear conscience.” Kon limpyo ang atong tanlag, ang atong pamati maayo. Molakaw kita nga walay kahadlokan, mokaon kita nga ganado, ug matulog kita nga malinawon kaayo.

No comments: