Thursday, September 8, 2016

FEAST OF THE NATIVITY OF MARY (YEAR C)


MATEO 1:1-16, 18-23. NGANONG ATO MANG SAULOGON ANG ADLAW’NG NATAWHAN SA MAHAL NGA BIRHEN MARIA? Ang mga Santos pasidunggan sa kasumaran sa adlaw sa ilang kamatayon, dili sa ilang natawhan. Ang ilang kamatayon maoy giisip nga adlaw sa ilang pagkahimugso sa bag-ong kinabuhi didto sa langit. Apan, si Santa Maria pasidunggan sa Simbahan ning kasumaran sa iyang adlaw’ng natawhan tungod kay siya aduna may talagsaong papel sa kinabuhi sa Ginoo. Ang pagkahimugso ni Maria gipakasama sa kadlawon. Sa pagbanagbanag sa kapanganoran, nasayod kita nga mogawas na ang adlaw sa dili madugay. Sa samang paagi, ang pagkatawo ni Maria nagdala og dakong kalipay sa kalibotan. Ang iyang pagkahimugso nagpasabot nga ang Anak sa Dios, ang Manunubos, hapit na muabot.

No comments: