Sunday, September 18, 2016

MONDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 8:16-18. UNSA MAY ATONG BUHATON SA GASA SA PAGTOO NGA ATONG NADAWAT GIKAN NI KRISTO? Una, angay natong sabton pag-ayo ang Kristohanong Pagtoo pinaagi sa seryosong pagtoon ug mainampoong pagpamalandong niini. Kon ugaling adunay pagtulon-an nga wala nato masabti o atong gikalibgan, moduol kita sa mga pari, relihiyoso, o katekista aron mangutana. Ikaduha, angay natong sundon ug puy-an ang kinabuhi ug pagtulon-an ni Kristo diha sa matag adlaw. Gihulagway sa ebanghelyo ang Kristohanong kinabuhi isip usa ka suga nga angay natong ipadayag aron magsilbi sa iyang katuyoan nga mao ang paghatag og kahayag sa katilingban. Kon ang pagkakristiyano dili nato puy-an, mapakyas kita sa paghatag og lamdag sa kalibotan. Sundon nato ang pahimangno: “We are not called to shine our own light but to reflect His.”

No comments: