Tuesday, September 20, 2016

FEAST OF SAINT MATTHEW, THE APOSTLE


MATEO 9:9-13. NGANONG DUOL MAN SI HESUS SA MGA MAKASASALA? Si Hesus wala nakigsuod sa mga makasasala tungod kay nalipay siya sa daotan nilang binuhatan. Gani, ang makasasala nga iyang pasayloon hatagan niya og bag-ong tahas: “Lakaw, ug ayaw na pagpakasala pag-usab.” Si Hesus nakighigala sa mga makasasala tungod kay nalooy siya kanila. Matod pa niya, “Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, ang masakiton ra.” Ang makasasala usa ka masakiton; aduna kini problema sa iyang kalag, nga kondili tabangan maoy makaingon sa iyang kamatayon nga dayon. Adunay nag-ingon, “A Church is a hospital for sinners, not a museum for saints.” Hinaot nga kining kapistahan ni San Mateo magdasig kanato sa pagbiya sa sala ug pagsunod kang Kristo aron mamaayo kita sa atong pagkamakasasala.

No comments: