Friday, September 16, 2016

SATURDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 8:4-15. UNSA MAN KITA KA MAAYO MAMINAW, ILABINA SA PULONG SA DIOS? Adunay mga tawo nga human maminaw, ipalusot dayon ang nadungog sa pikas nga dalunggan. Aduna puy uban nga maminaw dili aron makasabot kondili aron adunay ikatubag nga argumento. Aduna pa gayoy lain nga maminaw dili aron puy-an ang mensahe kondili aron gamiton ang mensahe ug ipasunod sa uban. Kini nga mga matang sa tigpaminaw mahisama sa yuta nga gahi, batoon ug tunokon, nga dili gayod maayo para sa mga liso nga gitanum. Ang Liso sa Pulong sa Dios manginahanglan og mga tigpaminaw nga abli sa bag-ong pagtulon-an, andam makat-on, masaligon ug dili laog sa mga butang kalibotanon. Ang mga tawo nga sama niini mahisama sa tambok nga yuta, diin ang Pulong sa Dios makaturok, molambo, ug makapamunga’g daghang kaayohan.

No comments: