Friday, September 30, 2016

SATURDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 10:17-24. UNSA MAY MAS MAHINUNGDANON – ANG PASIDUNGOG SA KALIBOTAN O SA LANGIT? Ang 70 ka mga tinun-an namalik gikan sa usa ka misyon ug mahinangpong nagpahibalo kang Hesus mahitungod sa ilang nahimo. Unya, si Hesus miingon kanila: “Ayaw kamo paglipay niini tungod nga ang mga espiritu napailalom sa inyong gahom; hinonoa paglipay kamo nga ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa kalangitan.” Pinaagi niini, gitudloan kita ni Hesus nga walay kalampusan ug pasidungog nga mahimong ibaylo sa ganti sa kinabuhing dayon. Ang tawhanong pasidungog dili maghatag og maluntarong kalipay sa tawo. Si Thomas Merton nagtudlo: “True happiness is not found in any other reward than that of being united with God. If I seek some other reward besides God himself, I may get my reward but I cannot be happy.”

No comments: