Sunday, September 25, 2016

MONDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:46-50. NGANONG DILI MAN KITA ANGAY’NG MAGMAPAHITAS-ON? Si Saint Vincent de Paul nag-ingon, “Ang garbo maoy atong pinakadakong kaaway tungod kay kini maoy tuboran sa tanang daotan ug kalaglagan sa tanang maayo.” Tinuod kini sumala sa atong kasinati-an. Kon garbo maoy maghari, anaa ang pagsumpaki-ay, pagdinaotay ug pagdinumtanay. Likayan gayod nato nga mahimong garboso tungod kay matod pa sa libro ni Santiago: “Ang Ginoo makigbatok sa mga mapahitas-on, apan maglaban siya sa mga mapaubsanon” (4:6).  Diha sa ebanghelyo, gidasig kita ni Hesus nga magmapaubsanon tungod kay ang labing ubos sa tanan maoy ilhong labing dako didto sa Langit. Sakto ang gisulat: “Being humble is more important than being wise because God doesn’t need a proud mouth that speaks much, but a kind heart that listens.”

No comments: