Thursday, September 22, 2016

FRIDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:18-22. UNSA MAY KALAINAN NING DUHA KA PANGUTANA – “SUMALA SA MGA TAWO, KINSA MAN AKO?” UG “PARA KANINYO, KINSA MAN AKO?” Ang unang pangutana magtuki sa nasayran sa tinun-an mahitungod kang Kristo gikan sa laing mga tawo. Sa Pilosopiya gitawag kini og “conceptual knowledge”, nga maangkon pinaagi sa pagpaminaw, pagbasa, ug pagtuon. Ang ikaduha buot mahibalo sa personal nga kasinati-an sa tinun-an uban kang Kristo. Gitawag kini og “experiential knowledge”, nga makab-ot pinaagi sa makanunayong pagpakig-uban sa Ginoo diha sa pag-ampo, pagpamalandong, ug pagbuhat sa Iyang kasugoan. Kini nga matang sa kahibalo ang mas bililhon tungod kay dinhi maila nga ang tinun-an tinuod nga higala ni Kristo. Our task as Christians is not only to know about God, but to know God personally and to become His friend.

No comments: