Wednesday, September 14, 2016

OUR LADY OF SORROWS


JUAN 19:25-27. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAG-INAMBITAY SA KASAKIT SA USAG-USA? Adunay panultihon sa Ingles nga nagkanayon, “Shared grief is half the sorrow”, nga sa ato pa, ang kagul-anan nga gi-ambitan mahimong sayon ug gaan. Ug tinuod kini sumala sa atong kasinati-an. Bisan unsa kadako ang problema, kaya natong atubangon ug pas-anon basta aduna tay kauban. Ang Birhen Maria nagpakita kanato unsa ang tiunay nga gugma – andam kini nga moambit sa kasakit sa tawong gihigugma. Didto sa tiilan sa krus, si Maria nagpabilin ug nakighiusa sa tanang pag-antos sa iyang anak nga si Hesus. Siya ang modelo sa inahan nga dili gayod mobiya sa anak, ilabina panahon sa kasakit. Busa, kon aduna tay problema, adto ta moduol ni Maria, kay siya man ang gitahasan sa Dios nga mahimo natong Inahan sa Kanunay’ng Panabang.

No comments: