Thursday, September 8, 2016

FRIDAY OF THE 23RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 6:39-42. UNSAON MAN PAGTUDLO OG MORAL NGA KINABUHI NGADTO SA MGA KABATAAN? Aron magiyahan ang mga kabataan sa hustong dalan, kinahanglang kita mismo masayod sa moral nga pagtulon-an ug magpuyo niini. Si Kristo nangutana, “Mahimo ba sa usa ka buta ang pag-agak og laing buta?” Ang tubag niini dili gayod. Sa samang paagi, ang tawo nga wala mahibalo unsa ang moral nga pagtulon-an dili makatudlo niini ngadto sa laing tawo. Ug ang tawo nga wala magpuyo og moral nga kinabuhi dili usab makadasig og laing tawo sa pagkinabuhi nga matarong. Busa, kini ang dakong hagit alang sa mga ginikanan ug mga magtutudlo: sabton ang mga pagtulon-an ni Kristo ug puy-an kini sa matag adlaw. Adunay panultihon, “A good example is the best sermon.” Sa ato pa, ang maayong kinabuhi nga gipuy-an maoy labing nindot nga pagtulon-an.

No comments: