Monday, September 26, 2016

TUESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 9:51-56. SAKTO BA NGA KITA MAGHUNAHUNA’G KADAOT PARA SA MGA TAWO NGA DILI MODAWAT O KAHA DILI GANAHAN NATO? Sa dihang ang mga Samaritanhon nidumili sa pagdawat kang Hesus sa ilang lugar, nasuko pag-ayo ang managsuong apostoles nga si Santiago ug Juan. Gusto nilang paulana’g kalayo gikan sa langit ang maong katawhan. Dili ba ingon man usab kita niini kon aduna kitay kalagotan? Gusto nato silang panghimaraoton, pasakitan, ug paantoson. Apan dili kini maayo ug dili Kristohanon. Gibadlong ni Hesus ang mga apostoles nga naghunahuna og kadaot sa kaaway tungod kay nasayod siya nga kini magdala’g kadaot dili lamang sa tawong nasuk-an kondili sa tawo usab nga nasuko. Sakto si Ralph W. Emerson sa pag-ingon, “Sa usa ka minuto nga kasuko, gikuhaan nato’g 60 segundos nga kalinaw ang atong kinabuhi.”

No comments: