Friday, September 9, 2016

SATURDAY OF THE 23RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 6:43-49. UNSAON MAN NATO PAGPALIG-ON ANG ATONG PAGTOO? Bisan unsa nga butang manginahanglan og lig-on nga pundasyon. Ang kahoy ug ang balay nga huyang ang pundasyon dali ra nga matumpag. Ingon usab niini ang mahitabo sa atong pagkatawo ug sa atong pagtoo kon kini walay lig-on nga gibarogan. Ang ebanghelyo nagtudlo nga si Hesus mao ang pinakalig-on natong pundasyon. Ang tawo nga mosunod kaniya, maminaw sa iyang Pulong, ug mobuhat niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Walay bagyo sa kinabuhi o pagsulay nga makalumpag niini. Ang pagbuhat sa gisugo ni Kristo maoy makapalig-on sa atong pagtoo. Adunay nag-ingon, “Knowledge is of no value unless you put it into practice.” Tinuod usab ang panultihon, “Faith alive is faith in practice everyday.”

No comments: