Tuesday, September 6, 2016

TUESDAY OF THE 23RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

LUKAS 6:12-19. NGANONG KINAHANGLAN KITANG MOTABANG SA MGA APOSTOLADO SA SIMBAHAN? Diha sa ebanghelyo atong nasayran nga wala luwasa ni Hesus ang kalibotan nga nag-inusara; nagdapit siya’g mga tawo nga motabang sa iyang buhat sa pagpangalagad ug pagpangluwas. Dili lang mga apostoles kondili kitang tanang mga sumusunod ni Kristo ang gidapit sa pagdala sa iyang presensya ug sa pagpadayon sa iyang misyon dinhi sa kalibotan. Daghan kanato igo lang mosimba og Domingo ug mohatag og donasyon sa Simbahan. Bisan tuod importante kini, dili pa kini igo. Ang tinuod nga Kristiyano motabang sa mga apostolado diha sa Simbahan - para sa pamilya, kabatan-onan, biblia, katesismo, social action, ug uban pa. Adunay nag-ingon: “Ministry is not a job or a Sunday routine, it’s a privilege to be chosen and used by Jesus.”

No comments: