Friday, September 30, 2016

FRIDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

LUKAS 10:13-16. UNSA MAN NGA MATANG SA KATILINGBAN KITA KARON? Gisaway ni Hesus ang mga tawo sa Corasin ug Betsaida tungod kay wala sila magpakita og kausaban human sa iyang pagpanudlo ug paghimog mga milagro sa ilang distrito. Wala nila hatagi’g bili ang pagduaw sa Dios kanila. Kining makusganong pagsaway ni Hesus magsilbi nga dakong pahimangno alang kanato karon. Ang mga Pilipino gigasahan sa walay sama kanindot nga pagtoo. Nag-inusara kita nga Kristohanong nasod sa tibuok Asia. Apan daw makauulaw kaayo nga ning dapita sa kalibotan nailhan kita nga nag-una sa gidaghanon sa “graft and corruption”. Asa man ang atong pagkakristiyano? Si Jean Vanier nag-ingon: “A Christian community should do as Jesus did: propose and not impose. Its attraction must lie in the radiance cast by the love of one another.”


No comments: