Monday, August 29, 2016

PASSION OF SAINT JOHN THE BAPTIST, MARTYR

MARCOS 6:17-29. KINSA MAN ANG GAWASNON – ANG TAWONG MATARONG O ANG DAOTAN? Si San Agustin nag-ingon: “He who is kind is free, though he is a slave. He who is evil is a slave, though he be a king.” Ang maong panultihon napamatud-an sa ebanghelyo karon. Si Juan usa ka matarong nga tawo ug andam mobarog sa kamatuoran bisan kon siya pagasakiton. Tungod niini siya nagpabiling gawasnon bisan kon siya gibutang sa bilanggoan. Sa laing bahin, si Herodes usa ka tawo nga imoral ug walay baroganan. Tungod sa iyang pagkadaotan, nagpabilin siyang binilanggo bisan kon siya usa ka emperador. Ang ebanghelyo nag-ingon, “Si Herodes nahadlok kang Juan tungod kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo.” Ang tawong daotan kanunay’ng mahadlok ug dili magmalinawon.

No comments: