Wednesday, August 3, 2016

WEDNESDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 15:21-28. ADUNA BAY PAGPIHIGPIHIG ANG DIOS? Sa pag-ingon ni Hesus, “Gipadala ako ngadto sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel”, gipadayag niya ang pagtoo sa mga Hudiyo, nga naghunahuna nga sila lamang ang pinanggang katawhan sa Dios. Ang babaye nga niduol ug nagpakilooy kang Hesus  para sa kaayohan sa iyang anak dili uyon ning maong mentalidad. Siya nga taga-Canaan, giisip sa mga Hudiyo nga mahugaw sama sa mga iro. Apan nagtoo siya nga dili ingon niini ang pagtan-aw sa Dios kaniya. Bisan gihagit ni Hesus ang iyang pagtoo, nagpabilin siyang masaligon nga ang Dios nahigugma sa tanang tawo, apil ang dili Hudiyo. Ug si Hesus nagmatuod sa pagtoo sa babaye; gihatag niya kaniya ang iyang gipangayo. Sakto ang gisulat: “Jesus doesn’t only love you. He loves everyone you know. Treat them well.”

No comments: