Tuesday, August 16, 2016

WEDNESDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 20:1-16. UNSA MAY MENSAHE SA SAMBINGAY SA MGA “TRABAHANTE SA PARASAN”? Pinaagi ning sambingay kita gipahimangnoan ni Hesus nga sa pagpangalagad dili kita angay’ng magkwenta sa kadugayon sa atong pagtrabaho ug sa kadako sa atong nahimo. Ang tanan grasya sa Dios. Bisan gani ang atong gugma ug kadasig sa pag-alagad tinuklod man sa grasya. Busa, dili kita angay’ng manghambog ug mangayo’g ganti sa atong pagpangalagad ug kahago. Ang Dios makamaong magpatigayon sa tanan nga nahigugma kaniya. Dili kita angay’ng masina sa grasya sa ubang mga tawo tungod kay sila ato mang mga igsoon diha kang Kristo. Ang ilang kadaogan ato nga kadaogan, ug ang ilang kalipay ato usab nga kalipay. Igo na para kanato ang kamatuoran nga kitang tanan gipahiluna sa Kahitas-an.

No comments: