Tuesday, August 9, 2016

FEAST OF SAINT LAWRENCE, DEACON AND MARTYR


JUAN 12:24-26. UNSA MAN NGA MATANG SA TAWO ANG USA KA MARTIR? Angay bang isipong martir ang tawo nga mosugot lang nga daugdaugon sa iyang isigkaingon? Dili. Sakto bang tawgong martir ang asawa nga mopiyong lang ang mga mata sa pagpangabit sa iyang bana? Dili. Sa mata sa Simbahan, ang martir mao ang tawo nga matinud-anon sa pagsunod kang Kristo. Sama kang Kristo, aduna siyay kaisog sa paglaban sa kamatuoran ug sa pagsaway sa mga buhat nga dili angayan. Wala siya mag-apas sa dungog, gahum ug bahandi. Gani, mahimo niyang kalimtan ang iyang kaugalingong panginahanglan aron lamang makahatag og kaayohan sa uban. Sa panahon sa pagpanglutos, ang martir andam mohalad sa iyang kinabuhi para kang Kristo nga iyang ginamithi. Si Tertullian nag-ingon: “The blood of martyrs is the seed of the Church.”

No comments: