Friday, August 5, 2016

SATURDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 9:2-10. UNSA MAY HAGIT NING KAPISTAHAN SA MAHIMAYAONG PAGKAUSAB SA PANAGWAY SA GINOO? Sayran nato nga kining misteryo sa kinabuhi ni Hesus nahitabo samtang siya nagpadulong sa Jerusalem aron pagtuman sa panagna sa mga propeta pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Gidala ni Hesus si Pedro, Santiago ug Juan sa taas nga bukid aron ipadayag kanila og una ang himaya ug aron sila mahatagan og kaisog sa pag-atubang sa mga kasakit didto sa Jerusalem. Ang hagit sa mga apostoles, ug kanatong tanan karon, mao ang pagpaminaw ug pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagsakripisyo sa kaugalingon alang sa kaayohan sa uban, agi’g pagsunod sa kabubut-on sa Dios Amahan. Si Pope Francis nag-ingon: “The way of Jesus always leads us to happiness. There will always be a cross in the middle, but at the end he leads us to happiness.”

No comments: