Tuesday, August 30, 2016

WEDNESDAY OF THE 22ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 4:38-44. UNSA MAY ATONG IBALOS SA KAAYO SA DIOS? Ang gugma sa Dios libre ug wala manginahangla’g balos. Ingon niini ang tinuod nga gugma: dili mag-apas og bayad gikan sa tawong gihigugma. Apan bisan tuod og dili magpabalos ang Dios, dalaygon gihapon para sa tawo ang paghimo’g maayo ngadto sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo ang ugangang babaye ni Pedro naghatag kanatog maayong panig-ingnan. Human siya ayoha ni Hesus sa iyang hilanat, nibangon dayon siya ug nisilbi sa Ginoo ug sa iyang mga kauban. Ning atong panahon karon, ang mga kabos maoy nagdala sa presensya sa Dios. Kon gusto kitang magpasalamat sa Dios, balosan nato Siya diha sa mga maluyahon, masakiton ug masulob-on. Makadasig ang gisulti ni Albert Pike: “What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world lives on forever.”

No comments: