Saturday, August 20, 2016

SATURDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 23:1-12. UNSA MAY MAGHATAG SA TAWO OG KREDIBILIDAD? Usahay maghunahuna kita nga kon mas daghan ang atong nahibalo-an, mas motoo kanato ang mga tawo. Usahay magtoo usab kita nga kon daghan ang atong mga pagtulon-an mas mosunod kanato ang katawhan. Aduna kini gamay nga kamatuoran. Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga labaw sa tanan, ang maghatag sa tawo og kredibilidad mao ang iyang binuhatan. Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo daghan og nahibalo-an sa ilang pagtoon ug kanunay silang nagwali, apan gisaway sila ni Hesus tungod kay wala man nila puy-i ang ilang gipangwali. Adunay nag-ingon: “Your beliefs don’t make you a better person; your behavior does.” Ang mga tawo, ilabina ang mga kabataan ug kabatan-onan, mosunod sa atong mga pagtulon-an kon kini atong gipuy-an.

No comments: