Monday, August 8, 2016

TUESDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 18:1-5,10,12-14. KINSA MAN ANG “SAMA SA MGA BATA”, NGA MAOY LABING HALANGDON SA MGA MATA SA DIOS? Una, ang sama sa mga bata mao ang mga tawo nga labing nanginahanglan og tabang. Sila ang mga kabos, walay trabaho, masakiton, inosente, ug walay tingog sa katilingban. Kon ato silang tagdon ug tabangan, sama ra nga atong giatiman si Kristo. Ug ikaduha, ang sama sa mga bata mao ang mga tawo nga mapaubsanon ug wala mangandoy nga daygon. Nasayod sila nga ang tanan nga ilang naangkon bunga sa lihok sa Dios, ug nga ang Dios lamang ang angay’ng pasidunggan. Kada adlaw mag-ampo sila tungod kay nasayod sila nga kon wala ang Dios wala silay mahimo. Adunay nag-ingon: “Being humble is much more important than being wise because God doesn’t need a proud mouth that speaks much but a kind heart that listens.”

No comments: