Tuesday, July 5, 2016

WEDNESDAY OF THE 14TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MATEO 10:1-7. NGANONG MGA SIMPLENG TAWO MAN ANG PILI-ON NI KRISTO ARON MAHIMO NIYANG MGA APOSTOLES O MAGSASANGYAW? Adunay pipila ka mga posibleng hinungdan. Una, ang mga simpleng tawo adunay daghang panahon para sa Ginoo; dili sila kargado sa mga kalibotanong panginahanglan o kabalaka. Ikaduha, ang mga tawong simple dali ra nga sugoon; dili sila garboso ug dili gahi'g ulo. Ikatulo, ang mga simpleng tawo abli sa bag-ong pagtulon-an; dali ra silang magiyahan sa Espiritu Santo. Ug ikaupat, ang mga tawong simple dili magsalig sa ilang bahandi, gahum ug kaantigohan. Ang ilang dakong pagsalig anaa sa Ginoo, ug tungod niini, daghan sila'g mahimo. Adunay nindot caption nga nagkanayon: “God has a habit of picking up nobodies and making them somebodies.”

No comments: